📢📢📢 Chương trình Truyền giảng Giáng sinh 2019 HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019Mời quý tôi con Chúa cùng xem.👉 Sứ điệp Mục sư Tổng Quản Nhiệm: Mục sư Đinh Thanh Hùng👉Thời gian bắt đầu 18:00Fanpage: https://www.facebook.com/htpatvvn/Web: https://phucamtoanven.vn/

Người đăng: Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam – Viet Nam Full Gospel Church vào Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Follow us: