��� Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” ��� �Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019

📢📢📢 Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019Mời quý tôi con Chúa cùng xem.👉 Diễn Giả: Pastor ………………………..👉Thời gian bắt đầu 13:20Fanpage: https://www.facebook.com/htpatvvn/Web: https://phucamtoanven.vn/2019/12/06/chuong-trinh-boi-linh-chieu-ngay-06-12-2019/

Người đăng: Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam – Viet Nam Full Gospel Church vào Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Follow us: