�Chương trình bồi linh 2019 – LỄ BẾ MẠC( SÁNG ngày 07-12-2019)

📢📢📢 Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 – LỄ BẾ MẠC( SÁNG ngày 07-12-2019)Mời quý tôi con Chúa cùng xem.👉 Diễn Giả: …………………………..👉Thời gian bắt đầu 08H00Fanpage: https://www.facebook.com/htpatvvn/

Người đăng: Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam – Viet Nam Full Gospel Church vào Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Follow us: