NGUỒN GỐC CỦA HỆ PHÁI NGŨ TUẦN VIỆT NAM

Những tín lý Ngũ Tuần được rao giảng ở Việt Nam từ năm 1959 và đến  1970  Hội Thánh Ngũ Tuần được chính thức thành lập tại Việt Nam.

Từ năm 1970 đến nay, Hội thánh Ngũ Tuần tại Việt Nam tăng trưởng mạnh kể cả về số lượng tín hữu cũng như địa bàn hoạt động và có sự chia tách thành hai hệ phái là Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần và Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam.

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn rõ rệt:

 • Giai đoạn hình thành
 • Giai đoạn phát triển

I.    Giai đoạn hình thành

Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam tách ra từ Hội thánh Ngũ tuần Việt Nam. Từ năm 1978 – 1983, một loạt chi hội thuộc Hội thánh Tin Lành (miền Nam) và một số Mục sư được kinh nghiệm Báp tem trong Đức Thánh Linh, trong đó có Mục sư Võ Văn Lạc, Quản nhiệm Hội thánh Lữ Gia

Ngày 17 tháng 04 năm 1989 Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam ( miền Nam) đã cách chức Mục sư Võ Văn Lạc.

 • Các tôi tớ và con dân Chúa theo tinh thần Ngũ tuần bắt đầu nhóm thờ phượng Chúa tại nhà riêng vào Chúa Nhật ngày 30 tháng 04 năm 1989. Về sau ngày này được chọn là ngày thành lập của Hội thánh Tư gia Ngũ tuần.
 • Đầu năm 1990, Đại Hội đồng lần thứ I của Hội Thánh Ngũ Tuần đã bầu ra Ban Điều hành Tổng hội chính thức với 9 thành viên, do Truyền đạo Trần Đình Ái làm Tổng Quản nhiệm và Mục Sư Võ Văn Lạc làm Phó Tổng Quản nhiệm.
 • Đến tháng 06 năm 1990, rạn nứt trong nội bộ đã dẫn đến việc phân chia  Hội thánh Ngũ tuần Việt Nam thành hai Giáo hội: Phúc âm Ngũ tuần  (Assemblies of God – AG) với 08 chi hội do Thầy Trần Đình Ái lãnh đạo và  Phúc Âm Toàn Vẹn (Full Gospel – FG) với 09 chi hội do Mục sư Võ Văn Lạc lãnh đạo.

II. GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN.

 Giai đoạn 1990 –1995:

Phát triển các điểm nhóm tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận: Sông Bé, Đồng Nai, Bình Thuận.Từ đầu năm 1990, khởi sự truyền giáo tại Hà Nội, rồi xuống Nam Định và Hải Phòng. Cuối năm 1995, Hội thánh bắt đầu truyền giáo lên Phong Châu, Vĩnh Phú (nay là Lâm Thao, Phú Thọ). Từ tháng 06/1990, Hội thánh đã được thiết lập tại Tuy Hòa, Quy Nhơn. Năm 1993, Hội Thánh đã mở rộng đến Nha Trang Khánh Hoà. Năm 1991, Hội thánh đã có mặt tại Tam Kỳ,  Núi Thành, ra Đà Nẵng, Quảng Nam cho người dân tộc K’Dong, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre.

B.    Giai đoạn 1996 –2000:

 Đầu năm 1996, Đại Hội đồng lần thứ III của Hội thánh, Mục Sư Võ Văn Lạc  được tái đắc cử chức vụ Tổng Quản nhiệm.

Tháng 2 năm 1996, Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam được thành lập tại Thanh Hóa.

Tháng 6 năm 1996, Hội thánh ở Phong Châu, Vĩnh Phú đã truyền giáo và thành lập Hội thánh cho người H’Mông tại Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây, Hải Dương, Thái Bình, cộng đồng người Chăm, raklay, tại Ninh Thuận, Bình Long, người STiêng.

Tại Miền tây Nam bộ một số Hội thánh mới được thành lập tại các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.

Cũng trong năm này, dự thảo Hiến Chương của Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt nam gồm tám (08) chương, bốn mươi sáu (46) điều đã được thông qua.

C.    Giai đoạn từ năm 2000 –2010:

Hội thánh phát triển ra các tỉnh khác như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Tại Lào, Hội thánh đã truyền giáo và thành lập được nhiều Hội thánh với tổng số tín hữu là 2000.

Đến tháng 09 năm 2006, Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam có tổng cộng

11.314 tín hữu đang sinh hoạt tại 206 điểm nhóm thờ phượng ngày Chúa Nhật rải rác trong 41 tỉnh thành của cả nước, số tín hữu này sinh hoạt trong 189 Hội Thánh địa phương.

D.    Giai đoạn 2010 –2013

Sau kỳ Đại hội đồng tháng 11 năm 2009 Ban Điều hành Tổng hội khóa IV được bầu ra với các thành viên sau:

 • Ông Võ Văn Lạc chức vụ Tổng Quản nhiệm
 • Ông Lý Xuân Hòa chức vụ Phó Tổng Quản nhiệm
 • Ông Đinh Thanh Hùng chức vụ Tổng thư ký
 • Ông Phạm Phú Ánh chức vụ Tổng thủ quỹ

Trong giai đoạn này Hội Thánh có một số thay đổi, 2000 tín hữu tại Lào không thuộc về Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam nữa (vì sau 5 năm thì những tín hữu tại Lào đã trưởng thành và đứng vững nên Ban lãnh đạo Hội thánh quyết  định để số tín hữu này độc lập không ở dưới sự lãnh đạo của Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam nữa) cho nên số lượng tín hữu trong Hội thánh giảm xuống còn 9.314 ( chín ngàn ba trăm mười bốn)

E.    Giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2017

Giai đoạn này có sự chia tách trong Hội thánh. Vì có sự bất đồng ý kiến giữa Ban lãnh đạo nên Mục sư lý Xuân Hoà và Mục Sư Phạm Phú Ánh cùng với khoảng 400 (bốn trăm) tín hữu đã tách ra khỏi Hội thánh phúc âm Toàn vẹn Việt Nam.

Vào ngày 10-12 tháng 9 năm 2013, Đại Hội đồng Tổng hội nhiệm kỳ VII được   tổ chức với kết quả bầu cử ban lãnh đạo Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam như sau:

 • Ông Đinh Thanh Hùng chức vụ Tổng Quản nhiệm
 • Ông Hồ Xuân Vinh chức vụ Phó Tổng Quản nhiệm thứ I
 • Ông Đoàn Đình Dũng chức vụ Phó Tổng Quản nhiệm thứ II
 • Ông Đặng Kim Tuyến chức vụ Tổng thư ký
 • Ông Lê Khắc Hiệp chức vụ Tổng thủ quỹ
 • Ông Võ Văn Lạc được đề bạt làm Cố Vấn Thuộc Linh Ban Điều  hành Tổng hội.

F.     Giai đoạn từ tháng 9 năm 2017 đến nay

 Vào ngày 12 đến 14 tháng 9 năm 2017 đại Hội đồng Tổng hội nhiệm kỳ VIII được tổ chức với kết quả bầu cử Ban Điều hành Tổng hội như sau:

 • Ông Đinh Thanh Hùng chức vụ Tổng Quản nhiệm
 • Ông Hồ Xuân Vinh chức vụ Phó Tổng Quản nhiệm thứ I
 • Ông Đoàn Đình Dũng chức vụ Phó Tổng Quản nhiệm thứ II
 • Ông Đặng Kim Tuyến chức vụ Tổng thư ký
 • Ông Lê Khắc Hiệp chức vụ Tổng thủ quỹ
 • Ông Võ Văn Lạc – Cố vấn thuộc linh của Ban Điều hành Tổng Hội

Từ năm 2006 tới nay Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam đã có 48/270 Hội thánh (điểm nhóm tập trung) được phường, xã cấp giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin lành, 6.000 (sáu ngàn) tín hữu đã nhận báp tem bằng nước.

Ban Điều Hành Tổng Hội