�Chương trình bồi linh 2019 – LỄ BẾ MẠC( SÁNG ngày 07-12-2019) 📢📢📢 Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 – LỄ BẾ MẠC( SÁNG ngày 07-12-2019)Mời quý tôi con Chúa cùng xem.👉 Diễn Giả: …………………………..👉Thời gian bắt đầu 08H00Fanpage: https://www.facebook.com/htpatvvn/…

📢📢📢 Chương trình Truyền giảng Giáng sinh 2019 HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019Mời quý tôi con Chúa cùng xem.👉 Sứ điệp Mục sư Tổng Quản Nhiệm: Mục sư Đinh Thanh Hùng👉Thời gian bắt đầu 18:00Fanpage: https://www.facebook.com/htpatvvn/Web: https://phucamtoanven.vn/ Người đăng: Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn…

��� Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” ��� �Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019 📢📢📢 Chương trình Bồi linh HT Phúc âm Toàn vẹn Việt nam “ Dòng Sông Nước Sống” 📢📢📢👉Chương trình bồi linh 2019 chiều ngày 06-12-2019Mời quý tôi con Chúa…

Follow us: